مراسم روز ورزش باستانی در شهرستان میبد با حضور زورخانه دلاوران بفروئیه

مراسم روز ورزش باستانی در شهرستان میبد با حضور زورخانه دلاوران بفروئیه