خیابان پیر بفروئیه میبد - نقشه نشان

خیابان پیر بفروئیه میبد - نقشه نشان