تجلیل فرماندارمیبد از بسیجیان پایگاه شهید چمران بفروئیه | پایگاه خبری یزد فردا

تجلیل فرماندارمیبد از بسیجیان پایگاه شهید چمران بفروئیه | پایگاه خبری یزد  فردا