شاهدیه» شهری بدون حریم/ نیاز به ۵۸میلیارد برای طرح‌های نيمه تمام - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

شاهدیه» شهری بدون حریم/ نیاز به ۵۸میلیارد برای طرح‌های نيمه تمام - خبرگزاری  مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency