افتتاح سالن ورزشی خیرساز حاج محمد قاسمی‌فر در شهر نیم‌ور - فرهنگیان24

افتتاح سالن ورزشی خیرساز حاج محمد قاسمی‌فر در شهر نیم‌ور - فرهنگیان24