وفس؛ روستایی در قلب کمیجان با جاذبه هایی کم‌نظیر-پایگاه خبری دیار آفتاب

وفس؛ روستایی در قلب کمیجان با جاذبه هایی کم‌نظیر-پایگاه خبری دیار آفتاب