یادواره شهدا به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت سردارسلیمانی در میلاجرد برگزارمی شود | مرکزی

یادواره شهدا به مناسبت گرامیداشت سالروز شهادت سردارسلیمانی در میلاجرد  برگزارمی شود | مرکزی