حضور پرشور مردم شهر فیروزان و بخش خزل در راهپیمایی 22 بهمن

حضور پرشور مردم شهر فیروزان و بخش خزل در راهپیمایی 22 بهمن