حضور حجت الاسلام فلاحی در شهر جورقان و جلسه با امام جمعه و شهردار شهر جورقان | پایگاه اطلاع رسانی احمدحسین فلاحی

حضور حجت الاسلام فلاحی در شهر جورقان و جلسه با امام جمعه و شهردار شهر جورقان  | پایگاه اطلاع رسانی احمدحسین فلاحی