با حضور مسولین شهرستان دورود و بخش چالانچولان آئین افتتاحیه اردوهای جهادی در روستای یک دانگ برگزار شد. | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با حضور مسولین شهرستان دورود و بخش چالانچولان آئین افتتاحیه اردوهای جهادی  در روستای یک دانگ برگزار شد. | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی