لرستان|2200 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی جاده ویسیان به معمولان نیاز است- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

لرستان|2200 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی جاده ویسیان به معمولان نیاز  است- اخبار استانها تسنیم | Tasnim