امام جمعه جدید سپیددشت معرفی شد

امام جمعه جدید سپیددشت معرفی شد