بخش غربی معمولان لرستان زیر آب رفت/ راه‌های ارتباطی با معمولان کاملا قطع شد | خبرگزاری فارس

بخش غربی معمولان لرستان زیر آب رفت/ راه‌های ارتباطی با معمولان کاملا قطع شد  | خبرگزاری فارس