مطالبات مردم لرستان از دولت ـ 6| روزهای پُر‌آشوب سیل و سرگردانی مردم شهر معمولان/‌ تکمیل دایک حفاظتی نیمه کاره رها شد + تصاویر‌- اخبار لرستان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

مطالبات مردم لرستان از دولت ـ 6| روزهای پُر‌آشوب سیل و سرگردانی مردم شهر  معمولان/‌ تکمیل دایک حفاظتی نیمه کاره رها شد + تصاویر‌- اخبار لرستان -  اخبار استانها تسنیم | Tasnim