غیر معمولی‌ترین «معمولان» - لرستان (عکس)

غیر معمولی‌ترین «معمولان» - لرستان (عکس)