منازل ضلع جنوبی شهر معمولان در خطر سیل قرار دارند- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

منازل ضلع جنوبی شهر معمولان در خطر سیل قرار دارند- اخبار استانها تسنیم |  Tasnim