آخرین وضعیت شهرهای پلدختر و معمولان| تکرار سیل بهار در اسفند؛ روستاها تخلیه شدند+ تصاویر- اخبار لرستان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim

آخرین وضعیت شهرهای پلدختر و معمولان| تکرار سیل بهار در اسفند؛ روستاها تخلیه  شدند+ تصاویر- اخبار لرستان - اخبار استانها تسنیم | Tasnim