تجمع بزرگ عاشورایی روستاهای دهستان ینقاق در بی‌بی حلیمه / گزارش تصویری - پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه

تجمع بزرگ عاشورایی روستاهای دهستان ینقاق در بی‌بی حلیمه / گزارش تصویری -  پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه