شرکت فرماندار شهرستان آق قلا در مراسم هفته وحدت روستای پیرواش سفلی » پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان

شرکت فرماندار شهرستان آق قلا در مراسم هفته وحدت روستای پیرواش سفلی » پایگاه  اطلاع رسانی استانداری گلستان