زمین ۳۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا روستای پیرواش سفلی|خانه و ویلا|گرگان

زمین ۳۰۰ متری با ۱۲۰ متر بنا روستای پیرواش سفلی|خانه و ویلا|گرگان