اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر روستای پیرواش سفلی | بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت معابر روستای پیرواش سفلی | بنیاد مسکن انقلاب  اسلامی استان گلستان