مراسم افتتاح 1000خانه بهداشت همزمان با سراسر کشور در روستای نودیجه برگزار شد » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گرگان

مراسم افتتاح 1000خانه بهداشت همزمان با سراسر کشور در روستای نودیجه برگزار  شد » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری گرگان