زیرسازی و اسفالت خیابانهای مطهری ،سردار جنگل و نواب روستای بالاجاده در حال اجرا می باشد » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری کردکوی

زیرسازی و اسفالت خیابانهای مطهری ،سردار جنگل و نواب روستای بالاجاده در حال  اجرا می باشد » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری کردکوی