روستای قلعه قافه مینودشت از توابع بخش مرکزی شهرستان مینودشت در استان گلستان است که در ۱۳۵ کیلومتری گرگان قرار دارد.

روستای قلعه قافه مینودشت از توابع بخش مرکزی شهرستان مینودشت در استان گلستان  است که در ۱۳۵ کیلومتری گرگان قرار دارد.