صعود کوهنوردان سراسر کشور به کوه خامی باشت | خبرگزاری صدا و سیما

صعود کوهنوردان سراسر کشور به کوه خامی باشت | خبرگزاری صدا و سیما