حجم تردد در جاده حمیل به اسلام‌آبادغرب نیمه‌سنگین است - ایرنا

حجم تردد در جاده حمیل به اسلام‌آبادغرب نیمه‌سنگین است - ایرنا