اجرای برنامه های فرهنگی هنری در شهر حمیل به مناسبت میلاد کوثر پیامبر(ص) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اجرای برنامه های فرهنگی هنری در شهر حمیل به مناسبت میلاد کوثر پیامبر(ص) |  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی