حضور با شکوه مردم انقلابی باینگان در راهپیمایی 22بهمن

حضور با شکوه مردم انقلابی باینگان در راهپیمایی 22بهمن