کلیپی زیبا و دیدنی از شروع بکار بزرگترین سیاه چادر غرب کشور در ورودی شهر باینگان / ارسالی از عمار قادری - پایگاه خبری آوای باینگان | پایگاه خبری آوای باینگان

کلیپی زیبا و دیدنی از شروع بکار بزرگترین سیاه چادر غرب کشور در ورودی شهر  باینگان / ارسالی از عمار قادری - پایگاه خبری آوای باینگان | پایگاه خبری  آوای باینگان