آمار کشته‌های سرپل ذهاب بیش از هزار تن است/ همه تأییدیه‌های نظام مهندسی را گرفته‌ایم و موجود است - تابناک | TABNAK

آمار کشته‌های سرپل ذهاب بیش از هزار تن است/ همه تأییدیه‌های نظام مهندسی را  گرفته‌ایم و موجود است - تابناک | TABNAK