فرود اضطراری هواپیمای ۱۸ نفره ماهان در ارزوئیه| حال تمامی سرنشینان خوب است - پایگاه خبری «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی

فرود اضطراری هواپیمای ۱۸ نفره ماهان در ارزوئیه| حال تمامی سرنشینان خوب است  - پایگاه خبری «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی