وزن چمدان در پرواز ماهان | بار مجاز قابل حمل در پروازهای ماهان چقدر است؟

وزن چمدان در پرواز ماهان | بار مجاز قابل حمل در پروازهای ماهان چقدر است؟