فیض‌آباد راور؛ بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر در استان - پایگاه خبری «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی

فیض‌آباد راور؛ بیشترین میزان بارندگی سامانه بارشی اخیر در استان - پایگاه  خبری «کرمان نو» | صداقت، انصاف و بی‌طرفی