آمادگی فرمانداری بانه برای احداث شهرک صنعتی متناسب با صنایع دستی آرمرده - ایسنا

آمادگی فرمانداری بانه برای احداث شهرک صنعتی متناسب با صنایع دستی آرمرده -  ایسنا