معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت - گزارش تصویری مراسم عزاداری عاشورای حسینی در شهر حسن آباد یاسوکند بیجار

معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت - گزارش تصویری مراسم عزاداری عاشورای  حسینی در شهر حسن آباد یاسوکند بیجار