بیجار بام ایران | بازدید فرمانده سپاه بیت المقدس از طرح های بسیج سازندگی شهر حسن آباد یاسوکند+عکس

بیجار بام ایران | بازدید فرمانده سپاه بیت المقدس از طرح های بسیج سازندگی  شهر حسن آباد یاسوکند+عکس