تجلیل از پرستاران تا ارائه خدمات درمانی به روستاییان قنوات قم توسط دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم+ تصاویر | دانشگاه آزاد اسلامی قم | Qom Islamic Azad University

تجلیل از پرستاران تا ارائه خدمات درمانی به روستاییان قنوات قم توسط دانشکده  پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان قم+ تصاویر | دانشگاه آزاد اسلامی قم | Qom  Islamic Azad University