قم نیوز - شهرک گلخانه‌ای برای کشاورزان شهر قنوات قم ایجاد می‌شود

قم نیوز - شهرک گلخانه‌ای برای کشاورزان شهر قنوات قم ایجاد می‌شود