کمبود فضای سبز در شهر قنوات/ قنوات پر هزینه‌ترین شهر قم است | خبرگزاری فارس

کمبود فضای سبز در شهر قنوات/ قنوات پر هزینه‌ترین شهر قم است | خبرگزاری فارس