روستای کوهین تفرش؛ روستایی زیبا و دیدنی با طبیعتی بکر

روستای کوهین تفرش؛ روستایی زیبا و دیدنی با طبیعتی بکر