دیدار با خانواده معظم شهید غلامرضا شریفی در شهر خاکعلی | استانداري قزوين

دیدار با خانواده معظم شهید غلامرضا شریفی در شهر خاکعلی | استانداري قزوين