متقی‌فر» امام جمعه شهر خرمدشت استان قزوین شد - خبرگزاری حوزه

متقی‌فر» امام جمعه شهر خرمدشت استان قزوین شد - خبرگزاری حوزه