برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر در خرمدشت کرج – شبکه خبری کرج رسا

برگزاری مراسم نماز عید سعید فطر در خرمدشت کرج – شبکه خبری کرج رسا