تصاویر/ تشییع پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس در شهر ضیاءآباد

تصاویر/ تشییع پیکر مطهر ۲ شهید گمنام دفاع مقدس در شهر ضیاءآباد