افتتاح متمرکز پروژه عمرانی روستای ضیاءآباد و احمد آباد بخشداری کمالان » پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آبادکتول

افتتاح متمرکز پروژه عمرانی روستای ضیاءآباد و احمد آباد بخشداری کمالان »  پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری علی آبادکتول