برداشت آلو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم | خبرگزاری صدا و سیما

برداشت آلو در روستای گردشگری توآباد بخش آبگرم | خبرگزاری صدا و سیما