گلایه تاکسی‌داران خط قزوین ــ بوئین‌زهرا از نبود امکانات و مسافربران خودروهای شخصی+فیلم- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

گلایه تاکسی‌داران خط قزوین ــ بوئین‌زهرا از نبود امکانات و مسافربران  خودروهای شخصی+فیلم- اخبار استانها تسنیم | Tasnim