زلزله بوئین‌زهرا و روایتی از محبوبیت جهان پهلوان تختی/ روزی که پیرزنی برای کمک به زلزله‌زدگان کشف حجاب کرد! |

زلزله بوئین‌زهرا و روایتی از محبوبیت جهان پهلوان تختی/ روزی که پیرزنی برای  کمک به زلزله‌زدگان کشف حجاب کرد! |