طرح‌های نیمه تمام بیدستان قزوین ۳میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

طرح‌های نیمه تمام بیدستان قزوین ۳میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد - خبرگزاری  مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency