شهرستان شدن محمدیه قزوین در وزارت کشور مراحل نهایی خود را می‌گذراند- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

شهرستان شدن محمدیه قزوین در وزارت کشور مراحل نهایی خود را می‌گذراند- اخبار  استانها تسنیم | Tasnim